ประเภทธุรกิจ

1. color boxes กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า 2. electronic labels ป้ายฉลากสติ๊กเกอร์สินค้าอิเล็คทรอนิค 3. electric labels ป้ายฉลากสินค้าสติ๊ดเกอร์กลุ่มเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 4. 1d/2d barcode labels ป้ายสติ๊กเกอร์บาร์โค้ท 5. hangtags ป้ายฉลากห้อยสินค้า 6. nameplates ป้ายฉลากสินค้า 7. cosmetic labels ป้ายฉลากสติ๊กเกอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

บริการด้านการทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพ สินค้า เช่น สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเลคทรอนิคส์ ตามข้อกำหนด WEEE/ROHS เป็นต้น บริการด้านการรับรองระบบ เช่น ISO 14001, TS16949, HACCP/GMP. Non-GMO, AS9100, TL9000, OHSAS 18000, SA 8000 และการฝึกอบรม เป็นต้น

บริการด้านการทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพ สินค้า เช่น สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเลคทรอนิคส์ ตามข้อกำหนด WEEE/ROHS เป็นต้น บริการด้านการรับรองระบบ เช่น ISO 14001, TS16949, HACCP/GMP. Non-GMO, AS9100, TL9000, OHSAS 18000, SA 8000 และการฝึกอบรม เป็นต้น