ประเภทธุรกิจ

บริษัท เซ้าเทรินชิปปิ้งและขนส่ง จำกัด เป็นบริษัทชิปปิ้ง ตัวแทน สายการเดินเรือ สายการเดินอากาศ ทำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รับจองระวางเรือ สายการเดินเรือ เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ (freight forwarder) บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ รักษาเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รองรับการเจริญเติบโตทางการค้าระหว่างประเทศ

nbsp;จำกัด ให้บริการอย่างครบวงจร ในการดำเนินพิธีการทางด้านศุลกากร, การนำเข้าและการส่งออก ซึ่งเรามีความชำนาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง freight forwarding: การขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางทะเล, การขนส่งทางรถ, fcl/lcl/ltl, air/sea charter, การขนส่งสินค้าอันตราย, dry bulk & liquid transportation customs

ชิปปิ้ง-บริการนำเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิด

ชิปปิ้ง-บริการนำเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิด

-IMPORT & EXPORT CUSTOMS CLEARANCE, DOOR-TO-DOOR SERVICE -WARE HOUSE, PACKING, CRATING SERVICE -LOCAL DOMESTIC REMOVAL & RELOATION SERVICE -WORLDWIDE EXPRESS COURIER SERVICE -DOMESTIC BUYING AGENT SERVICE -CHIANG MAI - BANGKOK TRANSPORTATION SERVICE -MARINE INSURANCE SERVICE -SHIPPING

  บริษัทการจัดการพิธีนำเข้า ส่งออกสินค้าทุกประเภท รับทำชิปปิ้งสินค้า บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และ ขนส่งสินค้าในประเทศ ช่วย บริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษี และกระจายสินค้า ไปยังลูกค้าตามสั่ง

และในประเทศ ,ต้องการสินค้าจากจีนนำเข้ามาในไทย ติดต่อบริษัทเหวยหมิงได้ ยินดีให้บริการ,บริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรครบวงจร แบบเอกสารและบริการล่ามภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน บริหารระบบโลจิสติคส์เพื่อการพาณิชย์ครบวงจร คลังสินค้า รับขนเครื่องจักร และการกระจายสินค้า ชิปปิ้ง ขนส่ง shipping เฟรท freight ศุลกากร customs

ให้บริการนายหน้าและตัวแทน ศุลกากร ดำเนินการส่งออกสินค้าทางเรือ

นำเข้าแผ่นพลาสติก