ประเภทธุรกิจ

อู่ต่อเรือ และ ซ่อมเรืออลูมิเนียม เรือไฟเบอร์กลาส และ เรือไม้ อู่ต่อรถ และ ซ่อมรถดับเพลิง รถน้ำ รถบรรทุกขยะ ผลิตไฟสัญญาณฉุกเฉินชนิดกลม เจนเนอรัล ไฟสัญญาณฉุกเฉินชนิดแผงยาว ดีไลท์

อู่ต่อเรือ และ ซ่อมเรืออลูมิเนียม เรือไฟเบอร์กลาส และ เรือไม้ อู่ต่อรถ และ ซ่อมรถดับเพลิง รถน้ำ รถบรรทุกขยะ ผลิตไฟสัญญาณฉุกเฉินชนิดกลม เจนเนอรัล ไฟสัญญาณฉุกเฉินชนิดแผงยาว ดีไลท์

อลูมิเนียมแข็งแรงกว่าไฟเบอร์กลาสเกือบสองเท่าทำให้ง่ายต่อการลากจูง เครื่องยนต์ที่เลือกใช้มีขนาดเล็กกว่าถนอมเครื่องยนต์ประหยัดค่าเครื่องยนต์ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงยิ่งกว่า   ทนทานการกัดกร่อนของน้ำทะเล (resistance to corrosion) เมื่ออลูมิเนียมทำปฏิกิริยากับน้ำทะเลและอากาศจะเกิดเป็นออกไซด์เคลือบอยู่บนพื้นผิว ซึ่งออกไซด์ตัวนี้ (aluminium