ประเภทธุรกิจ

องค์การอาชีพ

องค์การอาชีพ

องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนาอาชีพ

เป็นองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ เอ็นจีโอ

ที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ

องค์กร NGO ไม่แสวงหากำไร/องค์กรพัฒนาเยาวชน

องค์กรสาธารณะประโยชน์