ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งก้อนเล็ก

ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง

โรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง

ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งบด, น้ำแข็งหลอด

ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง