ประเภทธุรกิจ

จำหน่าย-นำเข้า เครื่องมือจากญี่ปุ่นและยุโรป ในงานอุตสาหกรรม MILLING, DRILLING, TAPPING, DRILLING TAPPING, TURNING และงาน MACHINE ขึ้นรูปอื่น ๆ

ระบบคอมพิวเตอร์ รับติดตั้ง โปรแกรม

รับเหมาติดตั้งระบบงานไฟฟ้าสำหรับโรงงาน

ซื้อมา-ขายไป อะไหล่เครื่องจักร

จำหน่ายคอมพิวเตอร์ และวางระบบ LAN

ให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม, นวัตกรรมอินโนเวชั่น

บริษัท โรม แอลเอไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การออกแบบวงจรไฟฟ้า แถวคลองเตย ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า บริษัทยินดีให้คำปรึกษา

เครื่องจักรอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานปิโตรเคมี

บริการวิจัยสภาพอากาศ

บริการ ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์