ประเภทธุรกิจ

wire twist knot) model : 101-4k แปรงล้อกลมขนลวดเหล็ก (wheel brush steel wire twist knot) model : 113-4k แปรงล้อกลมขนสแตนเลส (wheel brush stainless steel wire) model : 113-5 แปรงล้อกลมขนทองเหลือง (wheel brush brass steel wire) model : 113-6 แปรงรูปถ้วยมีแกนขนทองเหลือง (cup brush

บริษัท แฟน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมโรงงาน อาคารจอดรถ ชั้นใต้ดิน ชนิดมอเตอร์กันระเบิด แบบเพลา แบบเซนติฟูกอล แบบสายพานขับ แบบมิกซ์โฟล พัดลมดูดอากาศ เป่าอากาศ แมนคูลเลอร์ ระบบลมห้องคลีนรูม ห้องทดลอง พัดลมสำหรับตู้อบ ห้องพ่นสี พัดลมคาร์แคร์ พัดลมเกษตร พัดลมแรงดันสูง พัดลมแบบกล่อง