แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา Gumtree

เทปใส ขอใบเสนอราคา

เทปใส

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปใส

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 264 ครั้ง

 กาวแท่ง (Hotmelt Glue Stick) ขอใบเสนอราคา

กาวแท่ง (Hotmelt Glue Stick)

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : กาวแท่ง (hotmelt glue stick)

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 289 ครั้ง

สนใจ : 1 ครั้ง

เทปผ้า ขอใบเสนอราคา

เทปผ้า

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปผ้า

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 1302 ครั้ง

สนใจ : 2 ครั้ง

เทปติดเพลท ( Lohmann ) ขอใบเสนอราคา

เทปติดเพลท ( Lohmann )

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปติดเพลท ( lohmann )

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 526 ครั้ง

สนใจ : 1 ครั้ง

Stationary Tape ขอใบเสนอราคา

Stationary Tape

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : stationary tape

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 179 ครั้ง

เทปเส้นใยสับปะรด (Filament Tape) ขอใบเสนอราคา

เทปเส้นใยสับปะรด (Filament Tape)

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปเส้นใยสับปะรด (filament tape)

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 431 ครั้ง

สนใจ : 1 ครั้ง

เทปปกป้องพื้นผิว (Surface Protection Tape) ขอใบเสนอราคา

เทปปกป้องพื้นผิว (Surface Protection Tape)

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปปกป้องพื้นผิว (surface protection tape)

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 356 ครั้ง

สนใจ : 4 ครั้ง

เทปใส (Stationary Tape) ขอใบเสนอราคา

เทปใส (Stationary Tape)

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปใส (stationary tape)

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 132 ครั้ง

สนใจ : 1 ครั้ง

เทปกาว 2 หน้า ขนาด 24 มม ขอใบเสนอราคา

เทปกาว 2 หน้า ขนาด 24 มม

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปกาว 2 หน้า ขนาด 24 มม

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 148 ครั้ง

สนใจ : 1 ครั้ง

เทปกาว 2 หน้า ขนาด 18 มม ขอใบเสนอราคา

เทปกาว 2 หน้า ขนาด 18 มม

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปกาว 2 หน้า ขนาด 18 มม

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 190 ครั้ง

กระดาษกาว ขนาด 24 มม ขอใบเสนอราคา

กระดาษกาว ขนาด 24 มม

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : กระดาษกาว ขนาด 24 มม

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 163 ครั้ง

ตัวตัดเทป (Tape Dispenser) ขอใบเสนอราคา

ตัวตัดเทป (Tape Dispenser)

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Armak, Gumtree, Panther Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : ตัวตัดเทป (tape dispenser)

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 281 ครั้ง

สนใจ : 2 ครั้ง

Stationary Tape ( เทปใส ) ขอใบเสนอราคา

Stationary Tape ( เทปใส )

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : stationary tape ( เทปใส )

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 91 ครั้ง

สนใจ : 1 ครั้ง

เทปทนความร้อน ขอใบเสนอราคา

เทปทนความร้อน

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปทนความร้อน

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 1453 ครั้ง

สนใจ : 1 ครั้ง

เทปปิดกล่อง (OPP Packing Tape) ขอใบเสนอราคา

เทปปิดกล่อง (OPP Packing Tape)

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปปิดกล่อง (opp packing tape)

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 632 ครั้ง

สนใจ : 2 ครั้ง

เทปลอกสติ๊กเกอร์ (OPP Surface Protection Tape) ขอใบเสนอราคา

เทปลอกสติ๊กเกอร์ (OPP Surface Protection Tape)

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปลอกสติ๊กเกอร์ (opp surface protection tape)

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 630 ครั้ง

 เทปตีเส้นพื้น (Floor Marking Tape) ขอใบเสนอราคา

เทปตีเส้นพื้น (Floor Marking Tape)

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปตีเส้นพื้น (floor marking tape)

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 366 ครั้ง

สนใจ : 2 ครั้ง

เทปกั้นเขต (Warning PE Film) ขอใบเสนอราคา

เทปกั้นเขต (Warning PE Film)

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปกั้นเขต (warning pe film)

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 157 ครั้ง

เทปกาว 2 หน้า ขนาด 12 มม ขอใบเสนอราคา

เทปกาว 2 หน้า ขนาด 12 มม

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : เทปกาว 2 หน้า ขนาด 12 มม

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 245 ครั้ง

ปืนยิงกาว (Glue gun) ขอใบเสนอราคา

ปืนยิงกาว (Glue gun)

เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ชื่อหมวดหมู่ : กระดาษกาว เทปกาว

ตราสินค้า : Bangkok Inter Merchandise Co., Ltd, Tip Tape, Armak, Gumtree, Panther Tape, Gold Junk, Gold Tape, Penn Tape, Sun Tape, Star Bird

คำค้นหา : ปืนยิงกาว (glue gun)

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

ดู : 324 ครั้ง

สนใจ : 2 ครั้ง