ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองสารเคมี ระบบปั้มอุปกรณ์และบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ในงานชุบโลหะ ปั้มอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อม magnetic drive pump, self priming pump, chemical filter, filter press, root blower ringblowerอะไหล่และบริการต่างๆ

จำหน่าย ระบบปั้มอุปกรณ์และบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ในงานชุบโลหะ ปั้มอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อม roots blower magnetic orive pump self priming pump chemical filter filter press อะไหล่และบริการต่างๆ