ประเภทธุรกิจ

) แผ่นเพลท ฐานมอเตอร์ไฟฟ้า (uni-common baseplate) รางวางมอเตอร์ไฟฟ้า (uni-motor rail track)