ประเภทธุรกิจ

หจก นิวบอร์น ไซเอนทิฟิค บริษัทขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยอง ขายอุปกรณ์ของใช้ห้องแลป เครื่องแก้วห้องทดลอง เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ (laboratory glassware), สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ (culture medium) เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ห้องปฏิบัติการ ห้องแลป รองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ อุตสาหกรรมอาหาร ขายอุปกรณ์และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นในการตรวจสอบคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำ ดิน สารเคมีตกค้าง รวมถึงผลิตภัณฑ์ทดสอบพิเศษต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังบริการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขาย คือหัวใจสำคัญที่เราถือเป็นความภาคภูมิใจที่จะมอบให้ลูกค้าทุกท่าน   ชุดตรวจสอบ (test kit

บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด biotech and scientific co ltd ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทางด้าน เครื่องมือทดสอบวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว เครื่องแก้วในห้องวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วในห้องแลป เครื่องแก้วในห้องแลบ เครื่องแก้วในห้องlab เครื่องแก้วอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

โรงงานฟองน้ำ ยืนยง สมุทรปราการ ผู้ผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ (polyurethane foam)   ผู้ผลิต และขายส่งฟองน้ำคุณภาพทุกประเภท​ มีหลายเกรดให้เลือก สั่งผลิตได้ตามความต้องการ รับตัดฟองน้ำตามขนาด และรูปแบบตามประเภทของงาน สำหรับความต้องการใช้งานภายในประเทศและงานส่งออก เรามีสินค้าฟองน้ำรองรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สารเคมีเกรดอาหาร, สารเคมีเกรดอุตสาหกรรม , และ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ scientific instrument เครื่องแก้ว พลาสติก ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย , อุปกรณ์พลาสติก plastic ware , อุปกรณ์เครื่องแก้ว glass ware , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ , หลอดทดลอง ,อุปกรณ์ห้องทดลอง ,

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สารเคมีเกรดอาหาร, สารเคมีเกรดอุตสาหกรรม , และ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ scientific instrument เครื่องแก้ว พลาสติก ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย , อุปกรณ์พลาสติก plastic ware , อุปกรณ์เครื่องแก้ว glass ware , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ , หลอดทดลอง ,อุปกรณ์ห้องทดลอง ,

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค ในกลุ่มของ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือทดสอบวัสดุและ เครื่องมือวิเคราะห์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มของเทคโนโลยีโพลีเมอร์

บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ปลอดเชื้อ (biosafety cabinet class i, ii และ laminar flow clean bench) ตู้ดูดไอสารเคมี (chemical fume hood) ระบบการกรองอากาศด้วย hepa filter (hepa mobile unit) สำหรับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งอุปกรณ์ภายในห้องสะอาด (cleanroom) อาทิเช่น pass box,

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค ในกลุ่มของ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือทดสอบวัสดุและ เครื่องมือวิเคราะห์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มของเทคโนโลยีโพลีเมอร์

ผู้แทน จำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ