ประเภทธุรกิจ

Turbo Blower Airfoil Bearing Namwon Turbo Blower เครื่องเติมอากาศ เหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ลม ในกระบวนการผลิตต่างๆ สามารถปรับปริมาณลม และแรงดันได้ในช่วงกว้าง พร้อมควบคุมระบบด้วย PLC และ VFD ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า Lobe/Roots Blower ที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ลดเสียง