ประเภทธุรกิจ

อาหารส่งออกทุกประเภท

ตัวแทนนำเข้าอัลลอยระหว่างประเทศ ผลิตจากโลหะที่มีความบริสุทธิ์สูงปราศจาก แคดเมียม ตะกั่ว บิสมัท เบริลเลี่ยม และ โลหะอันตรายเพื่อการผลิตเครื่องประดับ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

นำเข้า/ส่งออก

นำเข้าสินค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ

ตัวแทนการส่งออก และนำเข้าระหว่าง ประเทศ, ชิปปิ้ง

รับส่งสินค้าออกทุกประเภท

ตัวแทนออกสินค้า

ส่งออกสินค้าทั่วไป