ประเภทธุรกิจ

iodine crystal (ไอโอดีนคริสตอล), kaolin powder light (เคโอลิน), lactic acid (กรดแลคติก), lactose (แล็กโทส น้ำตาลโมเลกุลคู่), lanolin anhydrods wool fat (ลาโนลิน), lysol 450 (ไลโซล), magnesium carbonate light (แมกนีเซียม คาร์บอเนต), magnesium sulphate (ดีเกลือ), methanol (แอลกอฮอล์จุดไฟ burning alcohol

ผู้ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์แข็ง และ จำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์แข็ง สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง (แอลกอฮอล์แข็ง) certified iso9001:2008 ceeaning-solution alcohol deb 96.100 i.p.a. methanol acetone mek. thinner tolvene hexane & solvent แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ สำหรับอุตสาหกรรม ทำความสะอาด ส่วนผสมในการผลิต

ผู้ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์แข็ง และ จำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์แข็ง สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง (แอลกอฮอล์แข็ง) CERTIFIED ISO9001:2008 CEEANING-SOLUTION ALCOHOL DEB 96.100 I.P.A. METHANOL ACETONE MEK. THINNER TOLVENE HEXANE & SOLVENT แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ สำหรับอุตสาหกรรม ทำความสะอาด ส่วนผสมในการผลิต

ผู้ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์แข็ง และ จำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์แข็ง สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง (แอลกอฮอล์แข็ง) CERTIFIED ISO9001:2008 CEEANING-SOLUTION ALCOHOL DEB 96.100 I.P.A. METHANOL ACETONE MEK. THINNER TOLVENE HEXANE & SOLVENT แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ สำหรับอุตสาหกรรม ทำความสะอาด ส่วนผสมในการผลิต

, ipa (iso propyl alcohol), iba (iso butyl alcohol), ethanol (zdeb95.99.5%), butanol (n-butyl alcohol) หมวดที่ 2 แอลิแฟติก aliphatics ได้แก่ hexane (solvents 3040) หมวดที่ 3 อะโรเมติกส์ aromatics ได้แก่ toluene, mixed xylene, solvesso 100 fluid, solvesso 150 fluid, solvent 1425 หมวดที่ 4 เอสเทอร์

(I.B.A) , ISOPROPYL ALCOHOL (I.P.A) , ISOPHORONE , LINSEED OIL , METHANOL , METHYL ETHYL KETONE (M.E.K) , METHYL ISOBUTYL KETONE (M.I.B.K) , METHYL METHACRYLATE  (M.M.A) , n-BUTANOL (n-BUTYL ALCOHOL) , PETRO RESIN , POLYETHYLENE GLYCOL (P.E.G) ,PROPYLENE GLYCOL (P.G) , (P.M.A) , SOLVENT 1425 ,

โรงงานปี๊บ สมุทรปราการ ผลิต ปี๊บสี่เหลี่ยม (square can) ปี๊บคอเกลียว คอเป็นเนื้อเดียวกับตัวปี๊บ, ปี๊บฝาเกลียว, ปี๊บฝากด, ปี๊บปากกว้าง, ปี๊บเปิดบนฝากลม แกลลอนเหลี่ยม (rectangular can) เคลือบขาว, เคลือบทอง หรือ พิมพ์สี ผู้ผลิต ปี๊บสำหรับบรรจุเคมี รับจ้างผลิตปี๊บ (solvent square cans) แกลลอนเหลี่ยม

(i.b.a) , isopropyl alcohol (i.p.a) , isophorone , linseed oil , methanol , methyl ethyl ketone (m.e.k) , methyl isobutyl ketone (m.i.b.k) , methyl methacrylate  (m.m.a) , n-butanol (n-butyl alcohol) , petro resin , polyethylene glycol (p.e.g) ,propylene glycol (p.g) , (p.m.a) , solvent 1425 ,

ผลิตจำหน่ายแอลกอฮอล์

ห้องปฏิบัติการ ห้องแล็บ โรงพยาบาล โรงงาน สถานศึกษา ขายส่งและขายปลีกสารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกลือล้างเรซิ่น กรดฟอสฟอริค 85% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50 โซดาไฟน้ำ 50% กรดเกลือ กรดมะนาว 99% กรดซิทริก 99% acetic acid bp น้ำกรดทำยางพารา กรดส้ม กรดอะซิติก isopropyl alcohol