ประเภทธุรกิจ

รับฝาก - ถอน ให้กู้ยืมกับสมาชิก

จำหน่ายปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร

สินค้าเกษตร

เกษตรชีวภาพปลอดสารพิษ 100% วู้ดนิก้ากลั่น ชีวภาพ

ขายถั่วเขียว ถั่วเขียวซีก ถั่วเหลืองซีก ถั่วลิสง งาขาว งาดำ ลูกเดือย ถั่วดำ เเละธัญพืชอื่นๆ ราคาถูกจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง ทั้งเเบบปลีกเเละส่ง พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศภายใต้ตราสินค้าคุณภาพเสือบิน flyingtiger มายาวนานกว่า 60 ปี จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของเราคุณภาพดีทุกเมล็ด ในราคาไม่เเพง (บริษัทอยู่ระหว่างซอยกิ่งแก้ว

เอเชียนน้ำมันปาล์ม ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มสดที่ซื้อมาจากเกษตรกรทั่วไป จำหน่ายเมล็ดในปาล์ม เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตเนยเทียม ขนมปัง เครื่องสำอาง อาหารเสริมบำรุงสุขภาพและอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมาหมักเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า