ประเภทธุรกิจ

บริษัท อะโครพอร์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำสำหรับธุรกิจ  แบรนด์ acropore® เครื่องกรองน้ำระบบ ro หรือ รีเวิร์สออสโมซิส (reverse osmosis) โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ส่วนประกอบตัวเครื่องกรองน้ำ acropore® ผลิตจากวัตถุดิบที่คัดเลือกคุณภาพสูง ที่มีความแข็งแรงทนทาน