ประเภทธุรกิจ

สายพาน Timing Belts, V-Belts ยี่ห้อ BANDO, CONTITECH, CARLISLE, GATES - XL, L, H, XH, DL, DH - T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10 - HTD, 2M, 3M, 5M, 8M, 14M, STS, S4.5M, S5M, S8M, S14M -SPZ, SPA, SPB, SPC, XPZ, XPA, XPB, XPC - A, B, C, D, 3V, 5V, 8V, 3VX, 5VX, AA, BB, CC - 5M, 7M, 11M - Open Timing Belts

ตัวแทนจำหน่าย สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง VIS ประเทศเยอรมัน และ โซ่ส่งกำลัง HKK จำหน่ายอะไหล่โรงงานปั่นด้าย, เครื่อง EO และโซ่ HITACHI แท้จากญี่ปุ่น สายพาน TIMING BELT XL, L, H, XH, T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10 สายพาน HTD, 2M, 3M, 5M, 8M, 14M, STS, S4.5M, S5M, S8M, S14M สายพาน SPZ, SPA, SPB, SPC, XPZ

ตัวแทนจำหน่าย สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง vis ประเทศเยอรมัน และ โซ่ส่งกำลัง hkk จำหน่ายอะไหล่โรงงานปั่นด้าย, เครื่อง eo และโซ่ hitachi แท้จากญี่ปุ่น สายพาน timing belt xl, l, h, xh, t2.5, t5, t10, t20, at5, at10 สายพาน htd, 2m, 3m, 5m, 8m, 14m, sts, s4.5m, s5m, s8m, s14m สายพาน spz, spa, spb, spc, xpz

บริการซ่อมสายพานโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องจักร

ตัวแทนจำหน่าย สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง VIS ประเทศเยอรมัน และ โซ่ส่งกำลัง HKK จำหน่ายอะไหล่โรงงานปั่นด้าย, เครื่อง EO และโซ่ HITACHI แท้จากญี่ปุ่น สายพาน TIMING BELT XL, L, H, XH, T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10 สายพาน HTD, 2M, 3M, 5M, 8M, 14M, STS, S4.5M, S5M, S8M, S14M สายพาน SPZ, SPA, SPB, SPC, XPZ

สายพานอุตสหกรรม, สายพานลำเลียง, สายพานเครื่องจักร, สายพานระบบลำเลียง, สายพานเทฟล่อน, สายพานทนความร้อน, สายพาน Timing Belts T5,T10,T20,AT5,AT10,AT20 Flexbelt T5,T10,T20, Nylon Teeth, สายพานเคลือบไนล่อนเพื่อความทน, สายพานยางดำ S8M, S5M, S3M and double sided belts Nylonteeth (NFT) , Megaflex Belt with

ตัวแทนจำหน่าย สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง vis ประเทศเยอรมัน และ โซ่ส่งกำลัง hkk จำหน่ายอะไหล่โรงงานปั่นด้าย, เครื่อง eo และโซ่ hitachi แท้จากญี่ปุ่น สายพาน timing belt xl, l, h, xh, t2.5, t5, t10, t20, at5, at10 สายพาน htd, 2m, 3m, 5m, 8m, 14m, sts, s4.5m, s5m, s8m, s14m สายพาน spz, spa, spb, spc

ผลิตและจำหน่ายสายพานลำเลียง

ผลิต-จำหน่าย ซ่อมบำรุงเครื่องสายพานลำเลียง