ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาลสัตว์หมอปราโมท นครศรีธรรมราช ตรวจรักษาโรคสัตว์เลี้ยง รักษาสุนัข รักษาแมว รักษาสัตว์พิเศษ กระต่าย หนู นก และสัตว์ป่า เช่น ไก่ป่า ลิง ชะนี เก้ง โดยสัตวแพทย์ปริญญา ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยอย่างถูกวิธี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทั่วไป ผ่าตัดเนื้องอกสุนัข