ประเภทธุรกิจ

;เก้าอี้ทานอาหารสำหรับเด็ก ที่ผลิตจากไม้อย่างเดียว หรือเก้าอี้กไม้หุ้มเบาะอีกที ทางบริษัท โชติลาภ พาราวู้อินเตอร์เวิลด์ จำกัด  รับผลิต หรือจะเป็นโต๊ะ  โต๊ะกลมร้านกาแฟ โต๊ะวางของ โต๊ะไม้ มีหลากหลายแบบ    

;เก้าอี้ทานอาหารสำหรับเด็ก ที่ผลิตจากไม้อย่างเดียว หรือเก้าอี้กไม้หุ้มเบาะอีกที ทางบริษัท โชติลาภ พาราวู้อินเตอร์เวิลด์ จำกัด  รับผลิต หรือจะเป็นโต๊ะ  โต๊ะกลมร้านกาแฟ โต๊ะวางของ โต๊ะไม้ มีหลากหลายแบบ