ประเภทธุรกิจ

โชคพงษ์เฮ็ง บริการทุบตึก ทุบสิ่งปลูกสร้าง ทุบสะพาน รื้อถอน บ้าน ตึกแถว อาคาร โกดัง โรงงาน ปั๊มน้ำมัน โรงแรมเก่า รื้อถอนฟรีแลกกับโครงสร้าง ปทุมธานี     ทุบตึก รื้ออาคาร ด้วยเครื่องจักร แบคโฮหัวเจาะ หัวแย็กคอนกรีต ขนเศษวัสดุออกนอกพื้นที่ เคลียพื้นที่เก็บงานเรียบร้อย เน้นความปลอดภัย