ประเภทธุรกิจ

งานพลาสติกขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์

ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

ตั้ง model พลาสติก

ผลิตเม็ดพลาสติก

ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมสัตว์

รับฉีดและทำแม่พิมพ์พลาสติก