ประเภทธุรกิจ

แรง ต่ำ ทั่วไป , ระบบ ไฟฟ้า แรงต่ำ , ระบบ สายส่ง ไฟฟ้า แรงสูง เชียงใหม่ , ระบบ ไฟฟ้า แรงสูง 78 , การ ออกแบบ ระบบ ไฟฟ้า แรงสูง , ติด ตั้ง ระบบ ไฟฟ้า , ระบบ กราวด์ ไฟฟ้า แรงสูง เชียงใหม่ , ระบบ ส่ง จ่าย ไฟฟ้า แรง สูง เชียงใหม่ , ระบบไฟฟ้าโรงแรม เชียงใหม่ , ระบบไฟฟ้า โรงพยาบาล , ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ ทุกชนิด สินค้าซื้อมา-ขายไป

รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ

ออกแบบงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา

ไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมยเครื่องมือวัด (Test Measurement), วิทยุติดต่อภาคพื้นดินสู่อากาศ (Ground to Air Radio), อุปกรณ์นำร่อง (Radio Navigation System), อุปกรณ์ควบคุมเครื่องมือสื่อสารการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Voice Switching), อุปกรณ์ตรวจระดับมลภาวะ ทางเสียง

รับติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสุง

ติดตั้งและรับซ่อมระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร โรงงานทุกประเภทและระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกชนิด