ประเภทธุรกิจ

, ยาง - ฟองน้ำ, ซีดี - วีซีดี - ซีดีรอม, ตรายาง, เครื่องใช้ส่วนตัว (เด็กอนุบาล), เครื่องเล่นสนาม, เครื่องช่วยสอน, แผนที่และลูกโลก ใหม่ล่าสุด อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ชุดทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย ผู้ผลิต จำหน่าย วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับอนุบาล เด็กเล็ก ประถมศึกษา สื่อคุณภาพเพื่อประโยชน์ ประหยัด ประสิทธิภาพ

ทอล์คกิ้ง ดิค Talking Dict,ตัวแทนจำหน่ายปากกาพูดได้ (Tutor Pen)

ทดสอบ และฝึกอบรมเกี่ยวกับปั้นจั่น

ฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาทุกชนิด

บริการดูแลเด็กออทิสติกส์ที่โรงเรียน อุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

สัมนาวิชาการ วีซีดีเชิงวิชาการ เอกสารประกอบคำบรรยาย พ๊อคเก็ตบุ๊ค

นำเข้าเครื่องมือวัดไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ ผลิตชุดทดลองทางการศึกษา

บริการฝึกอบรม สัมนาประจำปี พัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ผู้บริหาร