ประเภทธุรกิจ

เป็นองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ เอ็นจีโอ

องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนาอาชีพ

องค์การการกุศล

องค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อม

องค์กรเอกชนช่วยเหลือผู้อพยพ

องค์การอาชีพ

องค์การเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน