ประเภทธุรกิจ

ผลิตผ้าเย็นและส่งออกในพื้นที่

ป้ายตู้คอนโทรล

จำหน่าย ติดตั้ง ล้าง ซ่อม แอร์ ท่อดักซ์ ไฟฟ้า

จำหน่ายอาหารเสริม

จำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์

จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคสื่อสาร, คอมพิวเตอร์

จำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม