ประเภทธุรกิจ

ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ยาแผนปัจจุบัน

รับจัดดอกไม้

แก๊ส

อุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา

บริการซ่อมหม้อน้ำ

รับซ่อมแอร์รถยนต์