ประเภทธุรกิจ

บริการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน

รับเหมาก่อสร้าง งานระบบ พลังงานทดแทนและอสังหาริมทรัพย์

ออกแบบระบบและให้คำปรึกษาด้านพลังงานทดแทน

ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ และจัดจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ชนิดต่างๆ ทีมีคุณภาพจากต่างประเทศ รวมถึงจัดจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ เช่น solar charge controller , inverter , deep cycle battery , โคมไฟถนน led

เครื่องปั่นไฟฟ้า พลังงานลม, พลังงานชีวมวล รวมถึงระบบพลังงานความร้อนร่วม บริการหลังการขาย ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซ่อมเครื่องปั่นไฟ ซ่อมเครื่องเจนเนอเรเตอร์ ทั้งเครื่องยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลาใช้งาน และซ่อมโอเวอร์ฮอล ให้มีสภาพเหมือนใหม่ บริการอะไหล่แท้ และ อะไหล่ทดแทน

บริษัท ไทย โตโมทาชิ จำกัด บริการออกแบบติดตั้ง ให้คำปรึกษา และจัดจำหน่าย - งานพัฒนาแหล่งน้ำดิบ - งานผลิตน้ำดี - งานบำบัดน้ำเสีย / กำจัดน้ำเสีย - งานระบบกรองน้ำอุตสาหกรรม - ระบบ discs plate filtration system - ระบบ ceramic membrane filtration system - ระบบพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์, ลม) - งานระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรม

ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน ทุกระบบ รับติดตั้งโซล่าร์เซลส์ สำหรับ บ้านพักอาศัย solar rooftop ภาครัฐ ภาคธุรกิจ สร้าง solar farm จำหน่ายระบบอินเวอร์เตอร์ โซล่าร์แบตเตอรี่ และหลอดไฟ led ทุกชนิด

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ และจัดจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ชนิดต่างๆ ทีมีคุณภาพจากต่างประเทศ รวมถึงจัดจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ เช่น Solar Charge Controller , Inverter , Deep CycleBattery , โคมไฟถนน LED

ผู้นำด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล (M&E) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบประหยัดพลังงานแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน ISO9001:2015  ให้บริการงานวิศวกรรม ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และระบบประหยัดพลังงานด้วยมาตรฐานสูงสุด