ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายไม้แบบ ไม้แบบก่อสร้าง ไม้แบบก่อสร้างคุณภาพดีเหมาะสำหรับงานก่อสร้างทุกชนิด ไม้ยูคา ไม้ยูคาสร้างบ้าน ไม้ยูคาทำบ้าน ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยูคาลิปตัสสร้างบ้าน ไม้ยูคาลิปตัสทำบ้าน ไม้ค้ำยันก่อสร้าง จำหน่ายไม้ไผ่ทุกชนิด ไม้ไผ่นั่งร้าน ไผ่อัด ไผ่อัดลำพูน รั้วไม้ไผ่ รั้วไม้ไผ่ชั่วคราว ไม้อัด หญ้าคา หญ้าคามุงหลังคา

จำหน่าย และ รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ไม้แบบก่อสร้าง  ไม้ไผ่  ทุกขนาด   สำหรับงานโครงสร้าง งานก่อสร้าง ทำโครงสร้างบ้าน ไม่ไผ่อัด  ไม้อัดทุกขนาด เชือก รั้วไม้ไผ่  ไม้ไผ่ซาง  ไม้ไผ่ลวก  หญ้าคา  ใบตองตึง  สังกะสีเก่า และ สังกะสีใหม่ อุปกรณ์จัดสวน รับสั่งทำงานไม้ไผ่ตามสั่ง

ร้านยูคาแพร่ภัณฑ์  จำหน่าย และ รับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ไม้แบบก่อสร้าง  ทุกขนาด สำหรับงานโครงสร้าง งานก่อสร้าง ทำโครงสร้างบ้าน ไม่ไผ่อัด ไม้อัดทุกขนาด เชือก รั้วไม้ไผ่ หญ้าคา ใบตองตึง สังกะสีเก่า และ สังกะสีใหม่ อุปกรณ์จัดสวน รับสั่งทำงานไม้ไผ่ตามสั่ง มีรถบริการส่ง  ไม้ยูคาลิปตัสสามารถสั่งทำตามขนาด