ประเภทธุรกิจ

ถุงรองในพลาสติก, ถุงพลาสติกปากช่อง,รับผลิตถุงพลาสติกทั่วประเทศ

พลาสติกเบ็ดเตล็ด

โรงโม่พลาสติก

ซื้อ-ขาย พาเลทพลาสติกทุกแบบ

ผลิตถังน้ำและขวดน้ำพลาสติก

โรงฉีดพลาสติกขึ้นรูป

ผลิตแม่พิมพ์และซ่อมแซมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ, ฉีดพลาสติก

ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก

ผลิตพลาสติก

รับฉีดงานพลาสติก จำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู ติดตั้งอุปกรณ์โรงเรือนไก่ โรงเรือนหมู