ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังลม

ผลิตพลังงานไฟฟ้า

ช่างปูนทั่วไปก็สามารถทำได้ สำหรับงานแก้ปัญหา หรืองานที่มีรูปทรงทางสถาปัตย์แปลกๆ ทางบริษัทมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ ที่สายด่วน 084 084 2927 ผนังกันความร้อนเจพาเนล ผนังประหยัดพลังงาน ช่วยชาติประหยัดพลังงาน ช่วยโลกให้เย็น เย็นกว่า ....

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ และจัดจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ชนิดต่างๆ ทีมีคุณภาพจากต่างประเทศ รวมถึงจัดจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ เช่น solar charge controller , inverter , deep cycle battery , โคมไฟถนน led

ผู้เชี่ยวชาญการผลิตหลอดไฟ LED และให้บริการเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน จำหน่ายหลอดไฟ LED ทั้งภายในและนอกอาคาร

ผลิตและนำเข้า เครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเจียมพัฒนาพลังงานเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ Guascor, เครื่องมือวัดและควบคุม ,ระบบบำบัดน้ำ, น้ำมันหล่อลื่น พร้อมบริการอะไหล่และศูนย์บริการหลังการขาย, เครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า, ก๊าซ, ชีวภาพ, เครื่องมือวัดและควบคุม, ระบบบำบัดน้ำ

บริษัท จัดการด้านพลังงาน คอสมอเตอร์ จำกัด ซึ่งถือเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการจัดการพลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า ลดค่าไฟ ลดค่าใช้จ่าย ด้านไฟฟ้า ประหยัดไฟ ไฟฟ้าลดส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทั่วไป

โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็น ภายใต้ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ กลุ่มบริษัทโกลว์ยังให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง บริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน