ประเภทธุรกิจ

เล้งทัวร์ หรือ บริษัท พรหมเสนเดินรถ จำกัด บริษัท รถทัวร์ให้เช่า เชียงใหม่ รถโค้ชปรับอากาศ ให้เช่า เชียงใหม่ บริการด้วย รถ 6 ล้อ 1 ชั้น  ขนาด  40 ที่นั่ง    จำนวน  12 คัน รถ 8 ล้อ 1 ชั้น  ขนาด  40 ที่นั่ง    จำนวน    1 คัน