ประเภทธุรกิจ

ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นสถานที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุท่องเที่ยว ทำกิจกรรมในวันหยุด พาคุณพ่อคุณแม่ มาเที่ยวพักผ่อนสร้างความสุขทางใจและได้เดินออกกำลังกาย สถานที่จัดกิจกรรม นครปฐม รับจัดกิจกรรมเข้าค่ายโรงเรียน บริการสถานที่รับจัดงาน และให้เช่าอุปกรณ์ทำอาหาร มีเรือนสำหรับใช้เป็นห้องประชุม อบรมสัมมนา

รับฝึกอบรมพนักงาน จัดสัมมนาต่างๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ฝึกอบรมการตลาด บริหารจัดการ การเงิน และขายหนังสือวิชาการ

ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก

ศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจทุกชนิด

รับจัดฝึกอบรม แนะแนว คำแนะนำ การศึกษาต่อประเทศเนเธอร์แลนด์

สัมนาจัดและฝึกอบรม

บริการจัดสัมนาและฝึกอบรม

จัดประชุมสัมนาและฝึกอบรม

รับจัดฝึกอบรม รับสัมนา รับจัดงาน