ประเภทธุรกิจ

สว่าน, เครื่องเจีย, ลูกหมู, เครื่องตัด, เครื่องจิ๊กซอ, เครื่องเราเตอร์ เครื่องมือช่าง แฮนด์ทูลส์ คีมชนิดต่างๆ คีมย้ำรีเว็ท, คีมล็อกปากตรง, คีมปากแหลม, คีมปากจิ้งจก, คีปอกสาย, คีมตัดหัวตะปู, คีมตัดสายเคเบิ้ล ประแจเลื่อน อีคลิป eclipse, ชุดบล็อกลม ชุดประแจ ฟิออน fion, โซนิค sonic, ตลับเมตร เคดีเอส

ระบบไฟฟ้า ซื้อขายไม้พาเลท

จำหน่าย กรวด ทราย พืชไร่ พืชสวน ผัก สมุนไพร รับซื้อสินค้าทางการเกษตรนานาชนิด