ประเภทธุรกิจ

บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด บริษัทประกอบกิจการรับจ้างบำบัดและกำจัดเคมีภัณฑ์ภาชนะปนเปื้อนเคมีภัณฑ์และกาก ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม นำตัวทำละลาย น้ำมันใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ล้างถังบรรจุสารเคมีด้วยตัวทำละลาย บด ผลิตเม็ดพลาสติก บริษัทตั้งอยู่ใน อำเภอกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา

จำหน่ายสารเคมีกำจัดปลวกกำจัดแมลง

จำหน่ายสารเคมีพ่นหมอกควันลูกน้ำยุงลาย

รับกำจัดกากสารเคมีและวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม

รับกำจัดสารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรม

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา บริการกำจัดสารเคมี

Sorry, we can't find บริการกำจัดสารเคมี in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.