ประเภทธุรกิจ

น้ำดื่มนาคราช มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด อาทิเช่น น้ำดื่มแบบถ้วย 220cc. น้ำดื่มแบบขวดเพ็ท มีตั้งแต่ขนาด 330cc., 350cc., 400cc., 500cc., 600cc., และ 1500cc.