ประเภทธุรกิจ

รับตัดสูทลำปาง,ตัดชุดเครื่องแบบ ออกแบบสัดส่วนเสื้อผ้า ตัดสูทตามสัดส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และ ใกล้เคียง ตัดสูทมหาวิทยาลัย ตัดสูทคณะ ตัดสูทองค์กรต่างๆ ตัดชุดเครื่องแบบข้าราชการลำปาง ออกแบบตัดเย็บชุดราชปะแตน ชุดกากี ตัดสูทซาฟารีลำปาง ตัดชุดราตรีลำปาง ตัดเสื้อช็อปคณะ เสื้อช่าง ตัดเย็บชุดสูท ชุดราตรี ลำปาง