ประเภทธุรกิจ

อาหาร ความเป็นอยู่ • งานบริการแรงงานต่างด้าว • ทำหนังสือเดินทาง passport แรงงานต่างด้าว ลาว พม่า กัมพูชา • วีซ่า non-immigrant visa l-a • ใบอนุญาตทำงาน work permit • งานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว • รายงานตัวพิสูจน์สัญชาติ • ปรับสภาพแรงงานเข้าระบบ mou • ต่ออายุการจ้างต่อเนื่อง (กรณีทำงานครบ 4 ปี) • งานแรงงานต่างด้าว

อาหาร ความเป็นอยู่ • งานบริการแรงงานต่างด้าว • ทำหนังสือเดินทาง passport แรงงานต่างด้าว ลาว พม่า กัมพูชา • วีซ่า non-immigrant visa l-a • ใบอนุญาตทำงาน work permit • งานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว • รายงานตัวพิสูจน์สัญชาติ • ปรับสภาพแรงงานเข้าระบบ mou • ต่ออายุการจ้างต่อเนื่อง (กรณีทำงานครบ 4 ปี) • งานแรงงานต่างด้าว

จัดหาแรงงานต่างด้าว

ให้คำปรึกษาดำเนินเรื่องแรงงานต่างด้าว  บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว จัดหารแรงงานสถานประกอบการ จัดหาแรงงานโรงงานกรุงเทพ จัดหาแรงงานสมุทรปราการ จัดหาแรงงานให้โรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครแรงงานต่างด้าว จัดหางานต่างด้าวคลองสามวา จัดหาแรงงานทำงานโรงงาน ต่อวีซ่าต่างด้าว

บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว และบริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

บริการให้คำปรึกษา จัดหางาน แรงงานต่างด้าว

บริการรับจ้างเหมา,จัดหาแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดปทุมธานี และชลบุรี ระยอง

บริษัทจัดหางาน แรงงานต่างด้าว ทำพาสปอร์ต ทำวีว่าให้แรงงานต่างด้าว

จัดหาแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว รวมถึงจัดทำเอกสารและขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ได้รับอนุญาตจากกระทรวง แรงงานถูกต้องตามกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (MOU)

รับทำ passport พร้อม visa ถูกต้องตามกฎหมาย mou บริษัทจัดหางาน แรงงานต่างด้าว ลาว กัมพูชา (mou)