ใช้ เดอะเครน แมชชีน ชลบุรี-เช่าทาวเวอร์เครน เช่าเดอริคเครน

https://www.chaithecrane.com

188/31 หมู่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20250

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ

27 อําเภอ/เขต

99 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี

3 อําเภอ/เขต

17 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา

4 อําเภอ/เขต

22 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา

5 อําเภอ/เขต

25 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี, ระยอง

3 อําเภอ/เขต

3 ตำบล/แขวง