บริการรถเช่า รถตู้ รถบัส รถทัวร์ รถโค้ช รถมินิบัส กรุงเทพฯ

https://www.เช่ารถมินิบัส.com

87/101 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ

28 อําเภอ/เขต

104 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ

4 อําเภอ/เขต

25 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี

15 อําเภอ/เขต

32 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี

3 อําเภอ/เขต

26 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม

3 อําเภอ/เขต

25 ตำบล/แขวง