บริษัท อมต กรุ๊ป จำกัด

https://www.เครื่องดูดความชื้น.com

55/91-92 ซอยสะแกงาม 30 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี

2 อําเภอ/เขต

6 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

11 จังหวัด ได้แก่ กระบี่, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, สงขลา, สตูล

93 อําเภอ/เขต

640 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

13 จังหวัด ได้แก่ นครพนม, น่าน, บึงกาฬ, พะเยา, ลำปาง, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, เชียงราย, เลย, แพร่

101 อําเภอ/เขต

573 ตำบล/แขวง