กำจัดปลวก จีบี เพสท์ เชียงใหม่

https://www.กำจัดปลวก-เชียงใหม่.com

70/14 หมู่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่

6 อําเภอ/เขต

32 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน, เชียงใหม่

5 อําเภอ/เขต

17 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง

1 อําเภอ/เขต

8 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน

1 อําเภอ/เขต

2 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ พะเยา

2 อําเภอ/เขต

3 ตำบล/แขวง