โรงงานทอกระสอบ โคราชโพลีแบ็ก

https://koratpolybag.yellowpages.co.th

334 หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

21 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, ชัยนาท, ชัยภูมิ, นครนายก, นครราชสีมา, นครสวรรค์, บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, พิจิตร, พิษณุโลก, มหาสารคาม, ลพบุรี, สระบุรี, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี, อ่างทอง, เพชรบูรณ์

171 อําเภอ/เขต

1229 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สุรินทร์

45 อําเภอ/เขต

283 ตำบล/แขวง