โรงงานผลิตเทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

https://wrw.yellowpages.co.th

599/5 หมู่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, สมุทรปราการ

9 อําเภอ/เขต

62 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ

3 อําเภอ/เขต

21 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

8 จังหวัด ได้แก่ นครนายก, นครราชสีมา, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง

49 อําเภอ/เขต

414 ตำบล/แขวง