โรงงานผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ โคราช วัฒนากล่องกระดาษพลาสติก

https://watanaplastic.yellowpages.co.th

1760-2 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

16 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, ฉะเชิงเทรา, ชัยภูมิ, นครนายก, นครราชสีมา, นครสวรรค์, บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, มหาสารคาม, ลพบุรี, สระบุรี, สระแก้ว, สุรินทร์, เพชรบูรณ์

140 อําเภอ/เขต

976 ตำบล/แขวง