ร้านวัสดุก่อสร้างลานจอดรถจตุจักร BTS หมอชิต จงเจริญพาณิชย์

https://www.จงเจริญพาณิชย์.com

912-914 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี

26 อําเภอ/เขต

101 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ

4 อําเภอ/เขต

28 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร

2 อําเภอ/เขต

14 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี

5 อําเภอ/เขต

23 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี

15 อําเภอ/เขต

30 ตำบล/แขวง