%1 https://www.yellowpages.co.th/ th เช่ารถเครน และธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนักงานก่อสร้าง “ยก โยก ย้าย (เครน) ปลอดภัย ไร้กังวล” https://www.yellowpages.co.th/article/the-crane <span>เช่ารถเครน และธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนักงานก่อสร้าง “ยก โยก ย้าย (เครน) ปลอดภัย ไร้กังวล”</span> <span><span lang="" about="/user/28462" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="monnapa@teleinfomedia.co.th">monnapa@telein…</span></span> <span>อ, 06/16/2020 - 14:41</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Image</div> <div class="field--item"> <img src="/sites/storage/files/2020-06/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99_cover.png" width="780" height="439" alt="ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนักงานก่อสร้าง “ยก โยก ย้าย (เครน) ปลอดภัย ไร้กังวล”" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Body</div> <div class="field--item"><p>ปัจจุบันโครงการก่อสร้างถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศก็ว่าได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการก่อสร้างในไทย มีเพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว รถเครนถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ ดังกล่าว</p> <p><br /> “<strong>บริการให้เช่ารถเครน</strong>” จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของวงการก่อสร้างและอุตสาหกรรม การมองหาบริการให้เช่ารถเครน ควรเลือกจากผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านรถเครน เครื่องมือต่างๆ รวมถึงความพร้อมของพนักงานขับรถ ซึ่งหลักการสำคัญๆ ในการเลือกบริษัทให้เช่ารถเครน ควรมีดังนี้&nbsp;</p> <p class="text-align-left"><img alt="รังสิตเครน1" class="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="-" height="450" src="/sites/storage/files/content/2020/06/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%991.png" title="รังสิตเครน1" width="780" /></p> <h3 class="text-align-left">1. พนักงานขับรถจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถเครน</h3> <p class="text-align-left">ต้องมีการเรียนรู้ ฝึกอบรมการควบคุมรถเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด และต้องมีใบอนุญาตในการขับรถเครน</p> <p class="text-align-left"><img alt="รังสิตเครน2" class="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="-" height="450" src="/sites/storage/files/content/2020/06/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%992.png" title="รังสิตเครน2" width="780" /></p> <h3 class="text-align-left">2.ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงและต้องสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่รัดกุม มีความปลอดภัย</h3> <p class="text-align-left">&nbsp;</p> <p class="text-align-left"><img alt="รังสิตเครน3" class="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="-" height="450" src="/sites/storage/files/content/2020/06/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%993.png" title="รังสิตเครน3" width="780" /></p> <h3>3.ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้ควบคุมจะต้องตรวจเช็คระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสมบูรณ์มากที่สุด</h3> <p>ควรตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักรให้ปกติ ก่อนทำการยกชิ้นงาน</p> <p class="text-align-left"><img alt="รังสิตเครน4" class="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="-" height="450" src="/sites/storage/files/content/2020/06/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%994.png" title="รังสิตเครน4" width="780" /></p> <h3 class="text-align-left">4.ต้องเรียนรู้การใช้สัญญาณมืออย่างแม่นยำและถูกต้อง&nbsp;</h3> <p>จะต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อเสริมความปลอดภัย ควรปรึกษาหารือในการเตรียมการ และวิธีการให้สัญญาณกับหัวหน้างาน&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p class="text-align-left"><img alt="รังสิตเครน5" class="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="-" height="450" src="/sites/storage/files/content/2020/06/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%995.png" title="รังสิตเครน5" width="780" /></p> <h3 class="text-align-left">5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้มาตรฐานของกำลังรถเครนที่สามารถรองรับน้ำหนักได้&nbsp;</h3> <p>สามารถประเมินน้ำหนักของวัตถุที่จะทำการยกได้ จะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา</p> <p>&nbsp;</p> <h3>6.ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างสูงสุด</h3> <p>&nbsp;</p> <p>การเลือกเช่ารถเครนในสมัยนี้เป็นที่นิยมอย่างมากของผู้ว่าจ้าง เนื่องจากช่วยร่นระยะเวลาในการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ปลอดภัยและทันเวลา ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า&nbsp;</p> <p><strong>บริษัท รังสิตเครน จำกัด</strong> มีความถนัดในเรื่องของการยก ย้าย วัตถุที่มีน้ำหนักมาก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีรถเครนที่มีสมรรถภาพในการยก ย้าย เครื่องจักรหลายขนาด พร้อมทีมงานที่ผ่านการอบรมมีใบเซอร์คนขับ และใบปจ.2 สามารถเข้าทำงานโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย คนขับผ่านการอบรมจากวิศวกรผู้ชำนาญการเป็นอย่างดี มีทักษะสูงและมากประสบการณ์ มั่นใจได้ว่าโครงการงานก่อสร้างของคุณจะเสร็จตามแผนงาน และยังเน้นเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>บริษัท รังสิตเครน จำกัด</strong></p> <p><strong>ที่อยู่:</strong> 18/446 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130<br /> <strong>สายด่วนโทร : </strong><a href="tel:0632453232">063-245-3232</a>, <a href="tel:0955625465">095-562-5465</a>&nbsp;(คุณเอ็ม)<br /> <strong>ออฟฟิศ: </strong><a href="tel:02-990-8293">02-990-8293</a><br /> <strong>Line: </strong><a href="http://line.me/ti/p/~rangsitcrane" target="_blank">rangsitcrane</a><br /> <strong>E-mail:&nbsp;</strong><a href="mailto: rangsit-crane@hotmail.com">rangsit-crane@hotmail.com</a><br /> <strong>Website:&nbsp;</strong><a href="https://rangsit-crane.yellowpages.co.th" target="_blank" title="https://rangsit-crane.yellowpages.co.th/">https://rangsit-crane.yellowpages.co.th</a>, <a href="https://xn--42cl0bn1cc5h0ee0f.com/" target="_blank">www.เช่ารถเครน.com</a>, <a href="https://www.rangsit-crane.com" target="_blank">https://www.rangsit-crane.com</a><br /> <strong>Facebook:&nbsp;</strong><a href="https://www.facebook.com/cranersc" target="_blank">https://www.facebook.com/cranersc</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tags</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="th">เครน รถเครน ปั้นจั่น</a></div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/64" hreflang="th">เช่ารถเครน</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-video-link field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Video URL</div> <div class="field--item">https://youtu.be/S_hS5Sd990w</div> </div> Tue, 16 Jun 2020 07:41:15 +0000 monnapa@teleinfomedia.co.th 204 at https://www.yellowpages.co.th