ไทยเชฟ เบเกอรี่

ที่อยู่
98/221 ซอย 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์