โรงเรียน สอนการพูดจอมพล

ที่อยู่
25/4 ซอย 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

สอนการพูด การพูดต่อหน้าชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจในการกล้าแสดงออก และพัฒนาบุคลิกภาพ