เทียนทองค้าอิฐร้าน

ที่อยู่
52/1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายอิฐมอญมีรู,อิฐก้อนเล็ก,อิฐก้อนใหญ่,อิฐมอญตันทำมือ