เดช คนตัดไม้

ที่อยู่
57 หมู่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

รับตัดแต่งกิ่งต้นไม้พร้อมขนทิ้ง เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่